O projekcie

W latach 2013-2014 realizowaliśmy projekt o nazwie: "Platforma narzędzi analitycznych online wspomagających procesy biznesowe" w ramach 8. Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1.: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Strona projektu: e-fwf.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

O firmie

Tool Store Sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu skutecznych rozwiązań biznesowych dla firm.

- Realizujemy usługi doradcze w zakresie rozwoju podmiotów oraz analizy finansowej
- Oferujemy wsparcie administracyjno - prawne przedsiębiorstw
- Wspieramy firmy w aplikowaniu o fundusze unijne
Zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie.

Zapytania ofertowe

Obecnie nie prowadzimy postępowań ofertowych.

Kontakt

Tool Store sp. z o.o.
KRS 0000418125 NIP: 725-205-95-16 REGON: 101397841
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmiescia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakladowy 5 000,00 zł
Adres
Mickiewicza 26 95-070 Aleksandrów Łódzki
Skontaktuj się
E-mail: biuro@tool-store.info.pl Phone: 796 02 03 03